Πληροφορίες παραγγελίας και αποστολής

Διαδικασία Παραγγελίας & Αποστολής

Από το www.aronia-filevia.gr ο πελάτης μπορεί να προβεί σε παραγγελία του προϊόντος της αρεσκείας του ακολουθώντας την κάτωθι διαδικασία:

Ο πελάτης επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί να παραγγείλει.

Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία της παραγγελίας (χρώμα, ποσότητα, μέγεθος, τιμή, κλπ…) επιλέγει το εικονίδιο που αναγράφει «Καλάθι».

Εφόσον ο πελάτης χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας για πρώτη φορά, θα πρέπει στη συνέχεια να συμπληρώσει με τα στοιχεία του μία φόρμα εγγραφής ή φόρμα επισκέπτη, η οποία χρησιμοποιείται μόνον προς διευκόλυνση εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη και την αποφυγή σφαλμάτων κατά την παράδοση του προϊόντος.

Μετά τη διαδικασία της παραγγελίας ακολουθεί η επιλογή από τον πελάτη του τρόπου πληρωμής μεταξύ αυτών που αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια (στο κεφάλαιο «ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»).

Η παράδοση του προϊόντος θα πραγματοποιείται άμεσα και ειδικότερα εντός 3 έως 10 εργάσιμων ημερών, ανάλογα της διαθεσιμότητας του προϊόντος και του τόπου αποστολής.

Τα έξοδα αποστολής του προϊόντος στον αντισυμβαλλόμενο, είτε αυτά αφορούν στην πρώτη παράδοσή τους είτε στην αποστολή νέου προϊόντος που θα ακολουθήσει μία ενδεχόμενη επιστροφή, βαρύνουν τον αγοραστή – πελάτη.

Υποστηριζόμενες κάρτες πληρωμών